MENU
Tin tức
Liên Đoàn Lao Động TP HCM tuyên dương Cty Hưng Trí

      Ngày 28.04.2013, Liên đoàn Lao động và chính quyền TP. HCM tổ chức tuyên dương lãnh đạo 141 doanh nghiệp toàn thành phố về những chính sách tốt cho người lao động. Có rất nhiều công ty lớn trong thành phố đủ mọi thành phần: nhà nước, tư nhân, cổ phần, MTV, liên doanh, công đoàn các cấp,... và Cty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí được vinh dự là 1 trong 141 doanh nghiệp đó.
      Thành quả này xuất phát từ sự chia sẻ, cảm thông, quan tâm của lãnh đạo công ty quyết tâm nâng cao đời sống của CBCNV về mặt vật chất lẫn tinh thần để mọi ngưòi thật sự thoải mái trong công việc cùng đóng góp vào sự phát trỉên bền vững của công ty.
      Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Cty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí.

Tin tức khác:
HOTLINE(24/7)