Liên hệ
Họ tên : (*)
Địa chỉ :
Email : (*)
Điện thoại :
Nội dung : (*)
File đính kèm :
File pdf,doc (kích thước <1,5Mb)
Mã xác thực : (*)   f209

Công ty CP Công nghiệp Lạnh HƯNG TRÍ 
51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5,
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel:  +84 (0)28 3835 2741   
Fax: +84 (0)28 3830 4884

Hot line:
Cửa hàng       : +84 (0) 28 38352741 - Ext 111
Kế toán          : +84 (0) 28 38352741 - Ext 231
Kinh doanh     : +84 (0) 28 38352741 - Ext 0