MENU
Liên hệ
File pdf,doc (kích thước <1,5Mb)
  627a

Công ty CP Công nghiệp Lạnh HƯNG TRÍ 
51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5,
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hotline: +84 (0)90 88 98 159
Email: pt_tien@hungtri.com   

Fax: +84 (0)28 3830 4884

Tel:
Tư vấn trực tiếp (24/7): +84 (0)90 88 98 159
Cửa hàng       : +84 (0) 28 38352741 - Ext 111
Kế toán          : +84 (0) 28 38352741 - Ext 231
Kinh doanh     : +84 (0) 28 38352741 - Ext 0
Email: info@hungtri.com.vn

 

 

 

HOTLINE(24/7)