MENU
Liên hệ
File pdf,doc (kích thước <1,5Mb)
  027d

Công ty CP Công nghiệp Lạnh HƯNG TRÍ 
51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5,
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel:  +84 (0)28 3835 2741   
Fax: +84 (0)28 3830 4884

Hot line:
Cửa hàng       : +84 (0) 28 38352741 - Ext 111
Kế toán          : +84 (0) 28 38352741 - Ext 231
Kinh doanh     : +84 (0) 28 38352741 - Ext 0